close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 września 2017

  W dn. 5 września 2017 r. administracja amerykańska podjęła decyzję o likwidacji specjalnego programu tzw. DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) obejmującego wsparcie dla grupy osób nieposiadających legalnego statusu pobytowego w USA, które uzyskały pozwolenia na pracę, oraz wobec których – czasowo – nie stosuje się przepisów deportacyjnych.

  Program ten utworzono w czerwcu 2012 r. na podstawie decyzji wykonawczej prezydenta Baracka Obamy. Jego celem było wyjście naprzeciw osobom, które dotarły do USA jako osoby niepełnoletnie (do 16. roku życia), nie stanowiły zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, i które przebywały nielegalnie na terytorium USA (w wyniku nielegalnego wjazdu, ew. utraty ważności wizy tytułu pobytowego lub wizy). Wnioskujący nie mogli przekroczyć wieku 31 lat.

  Pełne wdrożenie decyzji o zamknięciu DACA nastąpi w ciągu 6 miesięcy, o ile Kongres USA nie podejmie niezależnych działań celem uchwalenia i wdrożenia nowych przepisów imigracyjnych. Administracja amerykańska poinformowała, że uchylenie dotychczasowych przepisów podyktowane było stwierdzeniem wadliwości przyjętej uprzednio podstawy prawnej.

  Nowe wnioski o przyznanie DACA nie są już przyjmowane od 5 września 2017 r., podobnie jak nowe wnioski o ułatwienia w przekraczaniu granicy USA (advance parole travel document).

  Osoby, których dokument DACA traci ważność do 5 marca 2018 r. mają czas do 5 października 2017 r. na składanie wniosków przez internet (formularz I-821D) o przedłużenie ważności DACA i pozwoleń o pracę (EAD – Employment Authorization Documents)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: