close

20 marca 2017

DYŻUR KONSULARNY W Seattle, WA

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT, odbędzie się w dniach 19.04. 2017, w godz. 9.00 – 17.00 oraz 20.04.2017, w godz. 9:00 – 15:30

DYŻUR KONSULARNY W Seattle, WA

 

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany

WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT, odbędzie się

 

  • 19.04. 2017,  w godz. 9.00 – 17.00

    oraz

  • 20.04.2017, w godz. 9:00 – 15:30,

 

 w siedzibie Domu Polskiego przy

 1714 18th Ave,

Seattle, WA 98122

           

 

Obowiązują zapisy:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

 

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

 

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W SEATTLE a w treści następujące informacje:

 

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu

     

  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

 

 

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK

 wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”

 

 

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową

 

umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl  

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych