close

Apostille

APOSTILLE - INFORMACJA

 

pobierz plik w pdf

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2005 r. weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. opublikowana w Dz. U. Nr. 112 z dn. 24 czerwca 2005 poz. 938.

 

Praktyczne znaczenie wejścia w życie Konwencji polega z jednej strony na zniesieniu wymogu legalizacji polskich dokumentów urzędowych przez urzędy konsularne państwa na terenie którego dokument będzie przeznaczony do wykorzystania, z drugiej zaś, z dniem wejścia w życie Konwencji, polscy konsulowie urzędujący w krajach będących stronami konwencji zaprzestali legalizacji zagranicznych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w Polsce. W miejsce legalizacji dokumentów dokonywanej do tej pory przez konsulów Konwencja przewiduje jedynie opatrzenie dokumentu specjalnym poświadczeniem - Apostille. Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Wydanie Apostille nie jest wymagane, gdy umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

 

APOSTILLE - POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW

 

Poświadczenie zwane „Apostille" dołączone jest do dokumentu. Tak poświadczony dokument może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom.

 

 

POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW AMERYKAŃSKICH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO

W POLSCE – APOSTILLE

 

W Stanach Zjednoczonych możliwe jest uzyskanie poświadczenia w postaci „Apostille" na trzech różnych poziomach, w zależności od tego jakie organy sporządziły lub potwierdziły określony dokument. Właściwymi w tym zakresie urzędami są:

  • dokumenty sporządzone przez organy federalne - United States Department of States Authentication Office, 518 23rd Street, N.W., Washington D.C. 20520, tel. (202) 647-5002,
    strona internetowa: http://www.state.gov/m/a/auth/;
  • dokumenty sporządzone przez sądy - Sekretarz lub Zastępca Sekretarza Sądów Federalnych;
  • dokumenty sporządzone przez władze stanowe lub władze innych terytoriów Stanów Zjednoczonych (wraz z dokumentami wykonanymi przed notariuszem publicznym) - najczęściej Sekretarze Stanu lub Zastępcy Sekretarzy Stanu w poszczególnych stanach.

W przypadku niektórych dokumentów np. oświadczenia woli, pełnomocnictwa (z wyjątkiem pełnomocnictw do przeniesienia własności nieruchomości), upoważnienia, zachowana zostaje możliwość poświadczenia własnoręczności podpisu bezpośrednio w polskim urzędzie konsularnym. Czynność ta wymaga jednak osobistego stawiennictwa w urzędzie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Opłata konsularna za potwierdzenie własnoręczności podpisu wynosi $38. Dopuszczalna forma płatności to: gotówka, przekaz pieniężny „money order” lub czek kasjerski „cashier’s check” wystawiony dla „Consulate General of Poland".

 

 

Lista urzędów uprawnionych do wydawania Apostille działających w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles znajduje się poniżej.

 

Lista urzędów uprawnionych do wydawania Apostille działających w innych stanach USA dostępna jest na stronie internetowej: http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=353

 

Lista urzędów uprawnionych do wydawania Apostille działających w innych państwach dostępna jest na stronie internetowej: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

 

ALASKA

Office of the Lieutenant Governor

Authentications Department

240 Main Street, Room 301

Juneau, AK 99801

Tel.: (907) 465-3509

Fax: (907) 465-5400

E-mail: notary@alaska.gov

Sieć: http://ltgov.alaska.gov/treadwell/notaries/authentications.html

 

ARIZONA

Office of the Secretary of State

Apostille/Certificate of Authentication

Business Services Customer Service Center

1700 W Washington Street, 1st Floor, Room 103

Phoenix, AZ 85007

Tel.: (602) 542-6187

Sieć: http://www.azsos.gov/business_services/notary/Apostille.htm

 

CALIFORNIA (KALIFORNIA)

The California Secretary of State

  • Sacramento Main Office

1500 11th Street

Sacramento, CA 95814

Tel.: (916) 657-5448

  • Los Angeles Regional Office (walk-in service only)

300 South Spring Street, Room 12513

Los Angeles, CA 90013

Tel.: (213) 897-3062

Sieć: http://www.sos.ca.gov/business/notary/authentication.htm

 

COLORADO (KOLORADO)

Colorado Secretary of State

Notary Program

1700 Broadway, Suite 200

Denver, CO 80290

Tel.: (303) 894-2200 press 2

Fax: (303) 869-4864

Sieć: http://www.sos.state.co.us/pubs/notary/apostilleHelp.html

 

HAWAII (HAWAJE)

Lieutenant Governor of the State of Hawaii

Office of the Lieutenant Governor

State Capitol, 5th Floor

Honolulu, HI 96813

Tel.: (808) 586-0255

Fax: (808) 586-0231

E-mail: ltgov@hawaii.gov

Sieć: http://ltgov.hawaii.gov/the-office/apostilles-and-certifications/

 

IDAHO

Idaho Secretary of State

Notaries, Apostilles and Authentications

Secretaro of State’s Office

Attn: Notary Department

P.O. Box 83720

Boise, ID 83720-0080

Tel.: (208) 332-2810

E-mail: dfarnsworth@sos.idaho.gov

Sieć: http://www.sos.idaho.gov/notary/apostill.htm

 

MONTANA

Montana Secretary of State

Notary and Certification Services

P.O. Box 202801

1301 6th Avenue

Helena, MT 59620-2801

Tel.: (406) 444-1877

E-mail: sosnotary@mt.gov

Sieć: http://sos.mt.gov/Notary/Certifications/index.asp

 

NEVADA

Nevada Secretary of State

101 North Carson Street, Ste 3

Carson City, NV 89701-3714

Tel.: (775) 684-5708

Sieć: http://nvsos.gov/index.aspx?page=124

 

NEW MEXICO (NOWY MEKSYK)

New Mexico Secretary of State

Office of the New Mexico Secretary of State

Notary Public Processing Unit

325 Don Gaspar – Suite 300

Santa Fe, NM 87501

Tel.: (505) 827-3600

Sieć: http://www.sos.state.nm.us/Business_Services/Apostille_Information_Overview.aspx

 

OKLAHOMA

Secretary of State

Certification Department

2300 N Lincoln Blvd Room 101

Oklahoma City, OK 73105-4897

Tel.: (405) 521-4211

Sieć: https://www.sos.ok.gov/business/apostilles.aspx

 

OREGON

Oregon Secretary of State

Authentications and Apostilles

Corporation Division

Public Service Building

255 Capitol St NE, Ste. 151

Salem, OR 97310-1327

Tel.: (503) 986-2200

E-mail: corporation.division@state.or.us

Sieć: http://sos.oregon.gov/business/Pages/how-to-get-authentication-apostille.aspx

 

TEXAS (TEKSAS)

Texas Secretary of State

  • Authentications Unit (mail requests)

P.O. Box 13550

Austin, TX 78711-3550

  • Authentications Unit (walk-in service only)

1019 Brazos, B-13

Austin, TX 78701

Walk-in Service: Room 105

Tel.: (512) 463-5705

E-mail: authentications@sos.state.tx.us

Sieć: http://www.sos.state.tx.us/authinfo.shtml

 

UTAH

Office of the Lieutenant Governor

Utah State Capitol

350 N State Street, Suite 220

P.O. Box 142325

Salt Lake City, UT 84114

Tel.: (801) 538-1041

Fax: (801) 538-1133

E-mail: authentications@utah.gov

Sieć: http://www.authentications.utah.gov/

 

WASHINGTON (WASZYNGTON)

Office of the Secretary of State

Corporations and Charities Division

Apostille and Certificate Program

801 Capitol Way S

P.O. Box 40228

Olympia, WA 98504-0228

Tel.: (360) 725-0344

Sieć: http://www.sos.wa.gov/corps/apostilles/

 

WYOMING

Wyoming Secretary of State

State Capitol Building

200 West 24th Street

Cheyenne, WY 82002-0020

Tel.: (307) 777-5348

Fax: (801) 538-1133

E-mail: secofstate@wyo.gov

Sieć: http://soswy.state.wy.us/Services/Authentication.aspx

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych