close

Inne przedstawicielstwa w USA

PRZEDSTAWICIELSTWA  RP  W  USAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej
2640 16th Street, NW
Washington, DC 20009
tel. (202) 234-3800
fax (202) 328-6271

http://www.waszyngton.msz.gov.pl
e-mail information@ioip.com
 
Stałe Przedstawicielstwo RP przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych

9 East 66th Street
New York, New York 10021
tel. (212) 744-2506
fax (212) 517-6771

www.un.int/poland
 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasada RP w Waszyngonie
1503 21st Street, NW
Washington, DC 20036
tel. (202) 467 6690
fax (202) 833 8343

https://washington.trade.gov.pl/
e-mail washington@trade.gov.pl
 
Instytut Kultury Polskiej
350 Fifth Avenue, Suite 4621
New York, New York 10118
tel. (212) 239-7300
fax (212) 230-7577

http://www.polishculture-nyc.org/
e-mail mail@polishculture-nyc.org
 
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
233 Madison Avenue
New York, New York 10016
tel. (646) 237-2100
fax (646) 237-2105

http://www.nowyjork.msz.gov.pl
e-mail kgrpny@aol.com
 
Konsulat Generalny RP w Chicago
1530 North Lake Shore Drive
Chicago, Illinois 60610
tel. (312) 337-8166
fax (312) 337-7841

http://www.chicago.msz.gov.pl
e-mail promotion@polishconsulatechicago.org
  

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych