close

Organizacje polonijne w okręgu konsularnym Los Angeles

POLONIA  NA  ZACHODNIM WYBRZEŻU USAW tym miejscu znajdą Państwo możliwie pełne informacje kontaktowe na temat organizacji, stowarzyszeń, klubów, ośrodków, parafii, mass mediów i wszelkich innych form aktywności Polonii zamieszkałej na terenie 16 zachodnich stanów USA, które wchodzą w skład okręgu konsularnego placówki w Los Angeles.


Działając na tak ogromnym terytorium, trudno jest dotrzeć do wszystkich. Dlatego Konsulat zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie na adres losangeles.culture@msz.gov.pl informacji o wszelkich organizacyjnych formach polonijnej aktywności, które Państwa zdaniem powinny tutaj zostać zamieszczone.


 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych