close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 kwietnia 2019

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o paszport odbędzie się • 10 maja 2019 (piątek) w godz. 9:00 – 17:00 • 11 maja (sobota) w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie w siedzibie Klubu Polskiego pod adresem: 3121 West Alameda Avenue, Denver, CO 80219

  Obowiązują zapisy:

  Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

   

  Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

   

  W temacie proszę wpisać: DYŻUR DENVER a w treści następujące informacje:

   

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu

    

  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał prosimy przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

   

  ZDJĘCIE PASZPORTOWE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ NA MIEJSCU

   

  Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:

  MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK

   wystawionym na CONSULATE GENERAL OF POLAND

   

   

  UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową  

   

  umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: