close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWÓD OSOBISTY

 • Dokumenty do pobrania:

  - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   

   

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.

  Osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą.

  Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski będą mogli dokonać wymiany dowodów osobistych natychmiast po powrocie do Polski - nie muszą tego robić w chwili obecnej.

  Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP, czy pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

   

  Komunikat w sprawie trybu postępowania w przypadku unieważnienia lub utraty dowodu osobistego

  Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131, z późn. zm.).

  Ustawa wprowadziła zmiany ustawy o funkcjach konsulów wskazując, iż w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:

  - przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezionych dowodach osobistych oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

  - gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego znajdą Państwo w powyższej zakładce. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Konsulatu, przesłać pocztą lub faxem:

   

  Consulate General of Poland

  12400 Wilshire Blvd, Suite 555

  Los Angeles, CA 90025

  Fax: (310) 442-8515

   

  Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: losangeles.legal@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: