close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W KONSULACIE

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

  Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, iż na praktykę przyjmowani mogą być studenci:

  a)    posiadający obywatelstwo polskie i uregulowany pobyt w USA

  b)    którzy mają ukończony minimum trzeci rok studiów i i kontynuują naukę

  Praktyka w Konsulacie Generalnym w Los Angeles opiera się na następujących zasadach:

  I. Pomoc w pracy urzędu, a w szczególności:

  • wykonywanie zadań pomocniczych w zakresie obsługi interesantów
  • przygotowanie korespondencji urzędowej
  • przygotowanie korespondencji z materiałami promocyjnymi
  • pomoc przy projektach promocyjnych i polonijnych
  • pomoc przy sprawach z zakresu opieki konsularnej
  • pomoc przy czynnościach działu administracyjnego

  II. Opracowanie pisemne będące efektem praktyki. Temat pozostaje do ustalenia, lecz powinien znajdować się w sferze działalności urzędu. Ostateczną decyzję co do wyboru tematu podejmuje urząd.

  III. Praktyka jest bezpłatna. Konsulat nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki. Minimalny czas trwania praktyki wynosi 1 miesiąc, maksymalny 3 miesiące.

  Prosimy także o zapoznanie się ze stroną MSZ dotyczącą praktyk.

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją praktyki na podanych powyżej warunkach prosimy o przesłanie na adres e-mailowy KG w Los Angeles:

  losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl

  • 1. Listu motywacyjnego uzasadniającego zainteresowanie praktyką w Konsulacie Generalnym w Los Angeles wraz z propozycją tematu (-ów) opracowania
  • 2. Krókiego cv w języku polskim 
  • 3. Formularza aplikacyjnego „Praktyka Studencka w Placówce Zagranicznej"
  • 4. Listu polecającego od promotora z uczelni
  • 5. Oświadczenia o niekaralności
  • 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu
  • 7. Skan dowodu osobistego (z obu stron) lub paszportu

  Nadesłane kandydatury zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od nadesłania wszystkich dokumentów. O wyniku procedury aplikacyjnej poinformujemy Państwa pisemnie.


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: